TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Informații despre site

Accesul și întrebuințarea website-ului clubulcopiilor.ro se face doar sub autoritatea prezentelor reguli de utilizare. Utilizarea website-ului drept „vizitator”, accesul la informațiile și serviciile oferite presupune, implicit, acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate beneficiile presupuse și consecințele care ar putea decurge din acceptarea, dar nerespectarea acestora.

 

i. Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații, păreri și recenzii, precum și accesul la serviciile oferite prin intermediul conținutului publicat. Întrebuințarea sa în scopuri de altă natură nu este permisă. Website-ul poate fi accesat în regim online, în mod direct sau cu ajutorul altor dispozitive electronice prin care se pot accesa servicii care asigură conexiunea la internet, plătind orice taxă asociată accesului.

ii. clubulcopiilor.ro nu își asumă, în mod exclusiv, responsabilitatea pentru securitatea acestui website sau a modalității dumneavoastră de interacțiune cu conținutul acestuia.

iii. Termenul de „vizitator” al website-ului clubulcopiilor.ro definește orice persoană cu statut fizic sau juridic, care accesează în mod voluntar conținutul website-ului.

iv. Drepturile privitoare la proprietatea intelectuală asupra conținutului postat, sunt deținute în totalitate de creatorii și colaboratorii site-ului. În cazul în care are loc preluarea imaginilor de pe website-uri, platforme de socializare, acest lucru este menționat, împreună cu detalii privitoare la sursa preluării.

v. Website-ul clubulcopiilor.ro este protejat în conformitate cu legile proprietății intelectuale, industriale, în concordanță cu alte legi viabile ce pot fi aplicate regimului de activitate.

 

2. Drepturile de autor, marca și proprietatea intelectuală

Clubulcopiilor.ro oferă acces liber pentru accesarea website-ului, autorizând, fără confirmarea acestui lucru, posibilitatea persoanelor de a vizualiza, posta comentarii, transmite informații de pe website, doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru conținutul postat pe website este deținut de clubulcopiilor.ro și de colaboratorii/partenerii/afiliații acestuia. Fără permisiunea explicită (scrisă) a unui administrator al website-ului, niciun material postat nu ar trebui reprodus parțial/integral/modificat și postat pe o altă platformă online.

 

i. clubulcopiilor.ro poate furniza, în mod autorizat și prin intermediul website-ului, conexiuni anexe („link-uri”) către alte pagini sau surse World Wide Web. Website-ul nu va fi și nici nu garantează responsabilitatea disponibilității acestora – formă, conținut, publicitate și alte tipuri de materiale disponibile pe site-urile respective. Implicit, nu va fi responsabil și nici nu va fi pasibil de a plăti despăgubiri pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat direct sau presupus a fi cauzat de legătura cu folosirea sau încrederea în informațiile și conținutul sau serviciile și bunurile puse la dispoziție de website-urile respective.

ii. Copierea, multiplicarea, reproducerea, (re)comercializarea, exploatarea, chiar și a unei părți din conținutul puse la dispoziție de clubulcopiilor.ro prin intermediul website-ului, într-un mod care nu respectă reglementările legislative românești sau internaționale în vigoare când vine vorba de drepturile de autor și proprietatea intelectuală, implică posibilitatea justificată de răspundere civilă sau penală, în conformitate cu acțiunile întreprinse.

iii. Website-ul clubulcopiilor.ro, împreună cu toate informațiile, serviciile disponibile, ofertele prezentate, este adresat oricărei persoane care accesează, navighează și folosește serviciile oferite în urma accesării website-ului sau interacțiunii, în orice formă legală, cu acesta.

 

3. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesarea website-ului clubulcopiilor.ro, urmată de utilizarea informațiilor și serviciilor oferite în scopuri personale, sunt condiționate de acceptarea prevederilor detaliate în cele ce urmează. Prevederile își propun să vă informeze asupra scopului și funcționalității, serviciilor oferite prin intermediul website-ului, precum și asupra drepturilor și obligațiilor dumneavoastră în calitate de „Vizitator”. Prin accesarea și utilizarea în scop personal a informațiilor prezentate, dar și a ofertelor și conținutului prezentat, confirmați că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, angajându-vă în respectarea obligațiilor contractuale (dacă este cazul), dar și legale, ce ar putea decurge din nerespectarea acestor Termeni și Condiții. Aceștia reprezintă „un contract” între website-ul clubulcopiilor.ro și dumneavoastră, în calitate de „Vizitator”, ce își propune să reglementeze condițiile în baza cărora „Vizitatorul” beneficiază de conținutul și informațiile postate și prezentate pe site. În cazul în care „Vizitatorul” nu este de acord cu acești Termeni și Condiții, dintr-un motiv obiectiv sau subiectiv, este obligat să nu mai acceseze acest website, să înceteze navigarea și folosirea acestuia, cu toate serviciile oferite.

 

4. Aspecte generale privind site-ul și serviciile oferite

Pe website-ul clubulcopiilor.ro sunt publicate, în general, informații de interes pentru părinți și copii: locuri, spații de joacă, activități, cluburi și atracții turistice, școli de vară, cluburi sportive și altele care se înscriu în registrul specific vârstei (bebeluși, copii mici, preșcolari, școlari, dar și adolescenți). Website-ul este promovat sub logo-ul „Clubul Copiilor” (proprietate personală) și se prezintă sub forma domeniului specific – clubulcopiilor.ro. Utilizarea website-ului permite „Vizitatorului” accesul la o platformă de nișă, în cadrul căreia sunt documentate, livrate, dar și adunate în același loc informații privitoare la locații potrivite copiilor ale căror vârste fac parte din spectrul 0-18 ani. Website-ul este adresat exclusiv persoanelor cu vârstă +14 ani, în vederea documentării cu privire la locul în care ar putea desfășura activități sportive, recreative, implicit de agrement. Înainte de toate, obiectivul website-ului este acela de a oferi părinților informații cât mai viabile și practice pentru înscrierea copiilor la diferite activități, cluburi, școli etc.

Prin navigarea pe website a Vizitatorului, aceștia pot intra în contact și afla informații privitoare la diferite tipuri de locații, din întreaga țară, ce își desfășoară activitățile în regim specific, atât online, cât și fizic, cu interes direcționat către copiii de toate vârstele. De la localizarea acesteia, nume, detalii de contact, ramură de activitate, categoria de vârstă, prețuri, până la informațiile privitoare la evenimente, facilități, cursuri oferite, istoric, avantaje și beneficii, Vizitatorul are posibilitatea de a descoperi locații potrivite copilului și/sau copiilor acestuia, în scop educativ și/sau de agrement. Website-ul și informațiile conținute/prezentate, respectiv locațiile descrise, sunt oferite și disponibile pe teritoriul României pentru Vizitatorii situați pe teritoriul României și nu oferim nicio garanței că website-ul, respectiv informațiile prezentate, sunt disponibile sau potrivite pentru a fi folosite pe alte teritorii.

 

5. Actualizarea termenilor și condițiilor

clubulcopiilor.ro își rezervă dreptul de a modifica, periodic și la nevoie, Termenii și Condițiile, fără înștiințarea prealabilă a Vizitatorilor. Termenii și Condițiile modificate vor fi afișate tot pe această pagină, aplicându-se începând cu momentul afișării pe website. Orice modificare va fi vizibilă pe această pagină, printr-un text precum „Ultima modificare: data”, adăugat la sfârșitul paginii. „Data” va reprezenta momentul din care noile actualizări de Termeni și Condiții devin aplicabile. Vă recomandăm să vizitați periodic această pagină, deoarece folosirea website-ului și a informațiilor prezentate pe acesta, precum și interacțiunea cu website-ul, sunt condiționate de acceptarea, sau nu, a Termenilor și Condițiilor prezentate. clubulcopiilor.ro își rezervă, chiar și fără notificare prealabilă, dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, total sau parțial, serviciile puse la dispoziția Vizitatorilor prin intermediul website-ului, fără însă a-și asuma răspunderea față de vizitatori, orice terță persoană fizică, juridică sau instituție.

 

6. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Vizitatorii website-ului clubulcopiilor.ro AU următoarele drepturi:

i. Utilizarea serviciilor, facilităților, informațiilor și conținutului prezentat pe website, așadar pentru care a fost creat website-ul.

ii. Explorarea conținutului informativ afișat pe website.

iii. Reproducerea, traducerea, utilizarea informațiilor publicate, prelevarea acestora, numai cu obligația de a indica sursa (clubulcopiilor.ro).

iv. iv. Copierea, tipărirea și folosirea unor materiale numai în scop personal, fără comercializarea acestora.

 

Datele, informațiile, articolele și publicațiile sunt prezentate prin intermediul website-ului doar cu scop pur informativ. Informațiile de pe website, locurile prezentate, activitățile nu reprezintă oferte de vânzare sau o solicitare de cumpărare a vreunui produs/serviciu anexat locațiilor care sunt prezentate, ori al altor operatori economici afișați pe website cu informații, publicitate sau oferte. Imaginile anexate fiecărei locații sunt preluate de pe rețelele de socializare, website-uri, și pot să difere sub anumite aspecte (textură, calitate, mărime etc.) de aceleași imagini, însă de pe paginile/website-urile oficiale ale locațiilor. Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și/sau informațiilor de pe website, fără acordul prealabil al administratorilor, poate fi tradusă prin instaurarea prerogativelor sale legale, inclusiv acela de a se adresa instanțelor de competență legală, pentru sancționarea acestor fapte în acord cu gravitatea presupusă.

 

Vizitatorilor website-ului clubulcopiilor.ro NU li se permite să:

i. Copieze, multiplice, distribuie, arhiveze sau păstreze, prin mijloace de orice natură, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, materialelor și informațiilor existente pe site.

ii. Încerce să intervină, prin mijloace de orice natură, în conținutul acestui site, să șteargă sau să modifice materialele și informațiile publicate, sau să încerce să acționeze în acest scop.

iii. Să încerce să scaneze, sondeze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua ce asigură funcționarea website-ului clubulcopiilor.ro, sau să acceseze oricare server/serviciu din rețeaua clubulcopiilor.ro, care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris a celor care administrează website-ul.

iv. Să încerce să intervină în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua clubulcopiilor.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ”flooding” sau ”DOS”, introducerea de viruși sau orice alt material care ar putea dăuna funcționalității tehnologice a website-ului.

v. Să folosească oricare adrese de poștă electronică (e-mail) publicate prin intermediul acestui site, pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mail-uri de natură comercială (”spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mail-uri care pot fi justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

vi. Trimiterea sau postarea materialelor de publicitate, marketing, promoționale nesolicitate pe sau prin intermediul website-ului clubulcopiilor.ro.

 

Nerespectarea oricărei dintre aceste reguli are potențialul de a atrage după sine răspunderea din partea Vizitatorului: civilă sau penală. Administratorii, afiliații, colaboratorii, partenerii acestui website – clubulcopiilor.ro – vor investiga faptele care implică încălcări de această natură, fie sub formă directă sau indirectă, cooperând cu autoritățile avizate pentru a preveni sau împiedica încălcarea acestora, precum și pentru a trage la răspundere încălcarea voluntară a acestora, iar în cazul unei încălcări, drepturile de folosire a website-ului vor înceta imediat pentru persoana în cauză, din momentul săvârșirii încălcării.

 

7. Promovarea website-ului și activitatea terților

Website-ul clubulcopiilor.ro poate derula campanii cu scopul promovării pe prezenta platformă și administratorii nu se declară răspunzători pentru mesajele și acțiunile ce decurg din acestea, răspunderea revenind firmelor ale căror reclame sunt prezentate. Printre serviciile oferite odată cu utilizarea website-ului, este foarte probabil să se regăsească conținut cu mesaje personalizate și reclame/mesaje administrative. Prin utilizarea website-ului clubulcopiilor.ro, a informațiilor și anumitor facilități prezentate, Vizitatorul își exprimă acordul pentru vizualizarea acestui tip de conținut în timpul navigării, utilizării și accesării diferitelor pagini anexate website-ului. În ceea ce privește partenerii terți ai website-ului clubulcopiilor.ro, acestora le revine competența de a posta mesaje/informații/link-uri pe website, asupra cărora administrația nu are control, iar din aceste motive administrația nu își asumă răspunderea pentru potențialele efecte produse și repercursiunile acțiunilor. clubulcopiilor.ro își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli, în orice moment. Modificările vor fi publice în această pagină și intră în vigoare din momentul postării în pagina Termeni și Condiții.

Prin accesul la unele servicii ale website-ului, participarea la concursuri, vă dați acordul în ceea ce privește primirea de informații despre produse, servicii, evenimente, oferite nu doar de acest website, ci și de partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din același grup, locațiile prezente, furnizori de servicii și bunuri și operatori mass-media. clubulcopiilor.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați, în afara cazului în care acest lucru este absolut necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare reglementate legislativ. Administrația website-ului nu își asumă răspunderea în ceea ce privește atacurile ce au drept scop furtul sau vandalismul, care pot conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor Vizitatorilor. Pe website-ul de față pot fi prezente reclame și/sau legătură către pagini ale unor terțe părți: parteneri, sponsori, dar și furnizori de publicitate. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul și administrația clubulcopiilor.ro, iar orice publicare a unor date personale pe alte pagini prezente pe internet se face pe propriul risc și cu răspundere proprie.

 

8. Politica de sancționare a activităților neconforme

În eventuala situație în care luăm cunoștință de faptul că activitatea întreprinsă de un Vizitator încalcă Termenii și Condițiile prezentate, ne rezervăm dreptul de a lua, în funcție de gravitatea activității, oricare dintre următoarele măsuri:

i. Transmiterea de avertismente și notificări scrise.

ii. Interzicerea accesului la serviciile oferite prin intermediul website-ului clubulcopiilor.ro.

iii. Comunicarea activității neconforme autorităților de competență juridică și/sau legală.

Măsurile menționate nu sunt limitative, ci doar orientative, iar administrația își rezervă dreptul de a înainte orice alte acțiuni pe care le consideră necesare/potrivite, în concordanță cu situația și activitățile respective. Prerogativa prezentată nu presupune ca administratorii să își asume în mod permanent obligația de a monitoriza website-ul clubulcopiilor.ro în scopul identificării și certificării existenței activităților neconforme.

   

9. Sugestii și reclamații

Deoarece ne preocupă în permanență ca Vizitatorii să aibă parte de experiențe de utilizare atât plăcute, cât și utile și lipsite de griji, vă stăm la dispoziție pentru rezolvarea oricăror reclamații și adresarea oricăror sugestii privitoare la îmbunătățirea și optimizarea website-ului de față. Ele pot fi adresate utilizând modalitățile prevăzute în secțiunea de contact anexată website-ului. În funcție de caz, administratorii website-ului clubulcopiilor.ro își rezervă dreptul implicit de a nu oferi un răspuns solicitantului și nici de a nu interveni asupra sugestiei/reclamației transmise.

   

10. Limitarea răspunderii

Chiar dacă facem eforturi ca website-ul clubulcopiilor.ro să poată fi utilizat în condiții optime, nu ne așteptăm ca acesta să fie lipsit de erori tehnice și funcționale, motiv pentru care nu putem garanta că accesul la website, respectiv conținutul prezentat, va fi lipsit de întreruperi, rapid și perfect din punct de vedere tehnic și funcțional. Dacă website-ul va fi indisponibil pentru cazul în care are loc remedierea unei defecțiuni, acest lucru va fi anunțat prin intermediul unei pagini de social media anexate website-ului clubulcopiilor.ro. Administrația își rezervă dreptul, chiar fără a oferi justificare, de a retrage, suspenda, întrerupe oricând serviciile puse la dispoziție cu ajutorul website-ului.

 

Vizitatorul, odată ce accesează website-ul și navighează în acesta, își dă acordul conform căruia are certitudinea faptului că website-ul nu a fost creat și dezvoltat special pentru a-i satisface în mod expres cerințele aferente interogării online. Prin urmare, vă sfătuim să vă asigurați încă de la bun început că funcțiile, conținutul informațional, scopul website-ului, pe scurt descrise mai sus, în cadrul Termenilor și Condițiilor, se aliniază scopurilor pentru care ați decis să îl accesați și utilizați. De asemenea, confirmați că înțelegeți și sunteți de acord că administratorii, agenții, colaboratorii și afiliații săi legali, precum și eventualii angajați, nu pot fi făcuți răspunzători, în nicio formă, pentru pierderile directe sau indirecte, de orice natură, care au rezultat atât în urma, cât și în timpul utilizării website-ului, în special pentru următoarele situații:

i. Folosirea necorespunzătoare a informațiilor oferite prin intermediul website-ului, alături de utilizarea necorespunzătoare a acestora.

ii. Imposibilitatea folosirii website-ului, indiferent de motiv.

iii. Folosirea informațiilor afișate pe website, a articolelor publicate, în vederea fundamentării unor decizii personale care ar putea atrage după sine prejudicii Vizitatorului.

iv. Viruși sau orice alt material nociv care ar putea afecta securitatea cibernetică a Vizitatorului și, implicit, aduce prejudicii de ordin personal.

v. Conținutul terțelor website-uri, cu privire la eventualele link-uri care s-ar putea regăsi în și pe acest website. Administrația nu își asigură răspunderea, sub nicio formă, pentru sistemul de operare utilizat și aplicat de către aceștia, de aceea vă recomandăm să vă familiarizați în prealabil cu privire la Termenii și Condițiile aplicate de website-urile terță.

 

Termenii și Condițiile prezentate conțin toate elementele care descriu și definesc funcționarea website-ului clubulcopiilor.ro, dar și garanțiile pe care administrația le acordă când vine vorba de utilizarea acestuia. Cu excepția celor prevăzute mai sus, administrația nu garantează expres sau implicit nicio altă caracteristică sau funcție, limitându-și răspunderea cu privire la anumite garanții, în limita maximă permisă de lege. În măsura în care, în baza prevederilor legale actuale și imperative, răspunderea administrației, a colaboratorilor, afiliaților, reprezentanților legali și eventualilor angajați nu poate fi eliminată, aceasta se va limita doar la valoarea minimă permisă de lege.

   

Contact

Pentru reclamații, sugestii, mai multe detalii legate de conținutul postat pe website, personalul poate fi contactat de către Vizitator prin următoarele modalități viabile:

i. Online, printr-un e-mail scris la adresa [email protected].

ii. Telefonic, la numărul (0742) 290 785.

iii. Prin poștă, la adresa General Dragalina 120, Turda.

iv. Folosind mesageria privată asociată unei pagini de socializare reprezentative website-ului.

   

Prevederi finale

În cazul în care una (sau mai multe) dintre prevederile incluse în Termenii și Condițiile ce sunt prezentate mai sus nu respectă reglementările legislative actuale, aceasta nu afectează sub nicio formă viabilitatea restului clauzelor incluse și numite, care vor rămâne valabile și aplicabile în continuare, până în momentul altor reglementări comunicate oficial. Termenii și Condițiile mai sus prezentate reprezintă o înțelegere între Vizitator și administrația website-ului, care vizează modul în care website-ul este folosit, dar și obligațiile Vizitatorului în ceea ce privește utilizarea și interacțiunea cu website-ul. Legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții este cea aplicabilă pe teritoriul României, iar orice dispută cu privire la drepturile și obligațiile care poate rezulta atât din acești Termeni și Condiții, cât și din utilizarea website-ului și a serviciilor/informațiilor prezentate, de natură contractuală sau delictuală, vor fi în competența exclusivă a instanțelor în domeniu din România. .