POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Informații generale

Întrucât confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și sensibil reprezintă una dintre preocupările noastre principale, această pagină își propune să vă informeze cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului, sub calitatea de „Vizitator”, clubulcopiilor.ro.

 

2. Politică de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal

În conformitate cu reglementările legislative actuale, Legii nr. 677/2001 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Paramentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, referitoare la situația prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, alături de cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private mai ales în sectorul comunicațiilor electronice, administrația website-ului clubulcopiilor.ro are obligația de a gestiona în condiții de siguranță, și numai în scopuri specificate, datele personale furnizate de vizitatorii acestui site, un membru al familiei acestuia ori o altă persoană avizată. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea clară a cerințelor legale și în condițiile adecvate care să asigure securitatea, confidențialitatea, dar și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Orice informație pusă la dispoziție de dumneavoastră atunci când întrebuințați, într-o anumită formă, website-ul Clubul Copiilor este supusă Politicii de Confidențialitate înscrise în pagina de față, ai cărei termeni sunt reamintiți și în secțiunea Termeni și Condiții. Website-ul poate să stocheze informații cu caracter personal (provenite din conturile prin intermediul cărora are loc autentificarea la un site, numele, prenumele, e-mail-ul, identificatorul de telefon, IP și cookies), precum și informațiile de localizare ale telefonului dumneavoastră. Prin vizitarea și utilizarea website-ului clubulcopiilor.ro, în tandem cu furnizarea datelor cu caracter personal, ați fost informat ți v-ați exprimat acordul, în mod explicit și fără echivoc, ca website-ul Clubul Copiilor să facă uz de datele dumneavoastră cu caracter personal, exclusiv în scopuri care să nu aducă prejudicii Vizitatorului. Website-ul nostru, Clubul Copiilor, asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate prin accesul la website, implicit prin utilizarea acestuia. Obligația de față nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de către terți.


Website-ul Clubul Copiilor prelucrează datele cu caracter personal și informațiile transmise și deținute de către dumneavoastră în scopuri etice, morale, menite să asigure, înainte de toate, respectarea dreptului la viață privată, în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Pe de altă parte, orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, și prin urmare este considerată tentativă de fraudă – aceasta fiind sancționată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acceptând condițiile expuse mai sus, vă dați acordul conform căruia administrația website-ului poate să utilizeze orice comentarii, fotografii afișate, informații, orice idei conținute în tipurile de interacțiuni diferite (comunicare, comentarii, feedback-uri) pe care dumneavoastră le postați pe website-ul Clubul Copiilor în calitate de vizitator, fără niciun fel de compensație sau plată, recunoaștere către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, fără a se limita, însă, la serviciile de marketing și produsele aferente, elaborarea, producția, precum și crearea sau îmbunătățirea, la nevoie, a website-ului clubulcopiilor.ro.

Informațiile necesare navigării în website-ul Clubul Copiilor și folosirii acestuia se dovedesc utile exclusiv pentru a îmbunătăți experiența vizitatorului care dorește să afle informații despre locații, activități, atracții turistice, idei și sfaturi practice cu, pentru și despre copii, din întreaga țară. Orice încercare de a folosi website-ul clubulcopiilor.ro în afara obiectului de activitate ce a fost specificat (caracter informațional), folosirea de cuvinte obscene, atac (in)direct, sub orice formă, la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare care nu au fost aprobate de către administrația website-ului, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor altor vizitatori ai website-ului, care au scris comentarii, oferit un feedback, au oferit răspunsuri prin secțiunea de comentarii, va fi sancționată atât fie prin cenzurarea comentariului, ștergerea, sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit sau a dispozitivului de care s-a făcut uz în acest scop. Aceste acțiuni se dovedesc a fi practice pentru a ne ajuta să adaptăm website-ul clubulcopiilor.ro la nevoile dumneavoastră.

 

4. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

Administrația website-ului Clubul Copiilor prelucrează date cu caracter personal respectând, înainte de toate, următoarele criterii:

i. În mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (vizitator), ceea ce implică atât identificarea temeiului legal înainte de prelucrare, însă și punerea la dispoziția persoanei în cauză a unor informații privind identificarea și datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile prelucrării, destinatarii, drepturile persoanei vizate, posibilitatea retragerii consimțământului, posibilitatea de a formula, dacă este cazul, plângeri în fața unei autorități de supraveghere, dar și alte informații necesare a fi prezentate în vederea unei prelucrări transparente și echitabile.

ii. În scopuri determinate, precise, explicite și legitime, ceea ce implică faptul că datele vor fi prelucrate numai în scopul definit înainte de începerea colectării datelor; prelucrarea ce are loc ulterior, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare istorică sau cele de natură științifică, ori în scopuri statice, nu este considerată compatibilă cu acele scopuri ce au fost definite inițial.

iii. Într-un mod adecvat, limitat la scopurile prelucrării, pe o durată de timp limitată la perioada necesară îndeplinirii scopurilor.

iv. Într-o manieră de natură a asigura securitatea adecvată a datelor, păstrând secretul acestora și implementarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni situațiile de acces neautorizat, prelucrarea sau distribuția ilegală, precum și pierderea accidentală sau modificarea și distrugerea acestora.

 

5. Durata de prelucrare a datelor

În conformitate cu cele prezentate mai sus, administrația Clubul Copiilor va prelucra datele ce au fost puse la dispoziție, cele cu caracter personal, atât timp cât este necesar pentru realizarea oricăruia dintre scopurile deja menționate (criteriul 4).

 

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, administrația Clubul Copiilor are dreptul de a dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină sub diferite forme activitatea noastră, în desfășurarea activității prin intermediul website-ului acesta și către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri enumerate:

i. Pentru administrarea website-ului clubulcopiilor.ro.

ii. În situațiile în care această comunicare este necesară pentru atribuirea de premii sau alt tip de facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii cum ar fi concursuri, de tip promoțional, vouchere, organizate de administrația acestui website site și prin intermediul lui.

iii. În vederea menținerii, personalizării și îmbunătățirii website-ului, precum și a serviciilor și conținutului postat pe acesta.

iv. În vederea efectuării analizei datelor, testării, cercetării, monitorizării tendințelor privitoare la comportamentul de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și ale autentificării utilizatorilor.

v. Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele actuale, prevăzute de reglementările legislative;

vi. În momentul în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, alături de calitatea de „persoane vizate”, vizitatorii website-ului clubulcopiilor.ro trebuie să știe faptul că beneficiază de următoarele drepturi:

i. Dreptul la informare, respectiv acela de a primi detalii privitoare la activitățile de prelucrare efectuate de către administrația website-ului, conform celor deja descrise.

ii. Dreptul de acces la date, respectiv acela de a obține confirmarea în ceea ce privește nu doar prelucrarea, ci și activitățile de prelucrare (modalitatea în care sunt prelucrate, scopul, care sunt destinatarii și categoriile de destinatari).

iii. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor nejustificate/inexacte, precum și completarea datelor incomplete.

iv. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise deja aceste date, exceptându-se cazurile în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau cazul în care presupune eforturi disproporționate/nejustificate.

v. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), doar în situația în care se aplică nu doar un motiv justificat, ci și unul absolut personal (cazul în care persoana vizată se opune unei eventuale prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze sau în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare).

vi. Dreptul de a vă adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de competență, în măsura în care considerați că această înaintare este necesară.

Administrația Clubul Copiilor va actualiza periodic principiile și măsurile tehnice și de natură organizatorică aplicabile securității datelor cu caracter personal. Aceste principii certifică, prin urmare, faptul că ne angajăm în protejarea confidențialității, integrității, disponibilității datelor voastre, alături de cele ale partenerilor și colaboratorilor noștri, atât online, cât și offline.

Pentru orice întrebări privitoare la modul specific în care datele cu caracter personal și sensibil sunt colectate și prelucrate, dar și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la adresa de e-mail disponibilă: [email protected]. Ne rezervăm dreptul de a nu răspunde anumitor tipuri de solicitări.